WordPress 2.2

cipla cialis alt=”Wordpress 2.2″ src=”/images/stories/ext/wordpress-logo.jpg” />

Новата версия 2.2 на WordPress е вече факт и може да се upgrade-ваме. Кодовото име пак е от областа на джаза – Getz (Stan Getz). Не е ясно какво ще се случи с модулите, които ползваме в момента.

Основната новост е, че имв вградена поддръжка на Widgets и JQuery, който заменя Prototype.

Rossen Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *