Post

WordPress 2.2


cipla cialis alt=”Wordpress 2.2″ src=”/images/stories/ext/wordpress-logo.jpg” />

Новата версия 2.2 на WordPress е вече факт и може да се upgrade-ваме. Кодовото име пак е от областа на джаза – Getz (Stan Getz). Не е ясно какво ще се случи с модулите, които ползваме в момента.

Основната новост е, че имв вградена поддръжка на Widgets и JQuery, който заменя Prototype. 

Leave a Reply

 

My Data From External Web Sites